MeNaTeket


For 100 kr. pr. persen eller 150 kr. pr.husstand pr. år kan du/din husstand blive el forny medlemskab støtteforeningen MeNaTekets Venner

Som medlem af Støtteforeningen inviteres du til generalforsamling og har dermed mulighed for at have indflydelse på støtteforeningens tiltag, events og aktiviteter.

Støtteforeningens formål er at støtte opbygningen og aktiviteter, som foregår i og omkring MeNaTeket.

Det vil være aktiviteter som fremmer det aktive og gode liv, og som styrker fællesskabet i lokalområdet.

Tilmeldning