Standerhejsning 2022

Tennis afholder i år standerhejsning d. 29 april kl 16:30
Kom og få en introduktion til tennis.

Pratisk Information


Vi holder til i eget klubhus ved siden af hallen og har 2 tennisbaner. Vi er ca. 50 medlemmer. Vi har turneringsspillere i serie 2, damehold og veteran samt en masse motionister som sammensætter motionshold i foråret og spiller til langt hen i september.

Det er muligt, når man er medlem, at bestille baner 5 dage frem, regler for reservation er opstillet ved klubhuset.

Vi har anlagt lys på bane 1 og bane 2 så det er muligt at spille døgnet rundt hvis det ønskes. Vores boldmaskine er anbragt på bane 2 så der er rig mulighed for selvtræning.

Standerhejsning

Planlægningen af sæson 2022 er under udarbejdelse

Kom såvel nye, som gamle medlemmer.
Kom med eller uden ketcher (klubben har ketcher til låns).
Kom og hør om nye tiltag f.eks. formiddagstennis.
Kom og gør din indflydelse gældende.
Kom og få det sædvanlige traktement.

Vi ses ved tennisbanerne til en ny sæson i 2022.

Turnering
Vi har i den kommende sæson tilmeldt et serie 2 hold, et damehold og et veteranhold.

Holdleder serie 2:Karin Lyngberg tlf. 98 38 54 49
Holdleder damehold: Karin Lyngberg tlf. 98 38 54 49
Holdleder veteran:

Træning
Der vil komme mail ud til medlemmer om træningstider og der vil blive sat et opslag op i skabet ved klubhuset.

Flere oplysninger: Se skabet ved Tennis klubhuset (vedr. tilmelding m.v.)

Kontingent
Indmeldelse i tennisklubben gøres gennem hjemmesiden. Alle, der ikke har været medlem før, kan ved henvendelse prøve at spille tennis gratis i maj måned. Hvis du er ny, kontakt gerne et udvalgsmedlem så vi kan give dig den bedst start på et forhåbentligt godt tennis samarbejde.

Ved udmeldelse, samt ved aflevering af nøgle tilbagebetales 50 kr.

Reservation af baner
Foregår via vores nye bookingsystem (se øverste på denne side)

Omklædning 
Vores klublokaler indeholder både toilet og bademuligheder, men der er forsat mulighed for omklædning og bad i Øster Hornum Hallen. Din tennisnøgle passer til fordøren ved trappen.

Bane 1 og 2
Lys på bane 1 og 2 (til aften og nat), og på begge baner kan du via vor boldmaskine, både øve og forbedre dine slag.

Aktivitetsoversigt


Generelt
Der vil løbende blive opslået orientering om alle aktiviteter, resultater, køb af bolde, medlemslister m.v., ved vores medlemskasse. Udover at der er i maj/juni og august måned hver lørdag/søndag vil blive spillet turneringskampe i serie 2, damehold og for veteran hver anden onsdag vil der henover sommeren blive mange andre aktiviteter.

Hold
En god ide til alle medlemmer. Dette gælder også nye medlemmer. Etabler nogle grupper på 5-6 personer. Aftale en bestemt ugedag og tidspunkt (husk at reservere). På denne måde sikrer I jer løbende motion gennem sæsonen. Er I i tvivl om hvordan og med hvem, så spørg et udvalgsmedlem og vi udfærdiger en oversigt med spilleplan, navne osv.

JTU - Ambassadør Tennis 
Ambassadør tennis er boldtræning og leg for voksne motionister under kyndig vejledning af trænere fra JTU. Efter træningen vil der være grillmad.

Planlægningen af Ambassadør tennis 2020 er undervejs. Se skabet for flere oplysninger

Klubaftener
For at samle medlemmerne i klubben noget mere, har vi i bestyrelsen besluttet af afholde klubaftener hen over sæsonen. Dette er et arrangement hvor folk kan komme ned til en hyggelig tennis eftermiddag/aften. Du/I møder bare op, og når vi kan se hvor mange vi er, deler vi os ud og spiller på kryds og tværs. Om aftenen vil klubben være værter for spisning. Der vil være gratis mad og drikke, til gengæld håber vi så at du vil give en hånd med, for at holde banerne ved lige. Datoerne følger: Vi forventer at tænde op i grillen efterfølgende. Vi håber at folk vil tage godt imod tiltaget og møde op til en god gang tennis og hygge om aftenen.

Tilmeldning